SSHL skickar skolväska till Ecuador

To Sarayaku

Life Link gruppen på SSHL skickade i samarbete med stiftelsen Make a Kid smile sin första symboliska skolväska till byn Sarayaku i Ecuadors regnskog. Skolväskan är en möjlighet att bidra med skolmaterial, leksaker eller stipendier till utbildning där den inte är en självklarhet.

Föredetta eleven Nina Sirén Gualinga tog för andra gången med sig pennor, sudd, linjaler och denna gång också fotbollar och Lego som barnen i hennes hembyggd säkerligen kommer att uppskattar. Även brev och foton från åk 5 på Josefinaskolan i Sigtuna finns med. Att skriva brev till varandra är ett sätt att lära sig om andra länder och kulturer.

Vår första skolväska

Make a Kid Smile har sålt sin första skolväska.

Tack till familjen Henstam/Bolin som köpte den!

Skolväskeprojektet har vi startat för att vi sett att behoven i många länder är så mycket större än att “bara” se till att barnen får gå i skolan.

Genom att köpa en Skolväska bidrar du till att barnen får pedagogiska leksaker och en stimulerande läromiljö. Läs mer om hur det går till här…