Så här hjälper vi

I Sverige tar vi ofta utbildning för våra barn för givet men långt ifrån alla barn i världen har den möjligheten. Det vill vi på Make a Kid Smile bidra till att ändra på.

DSC_0993

Make a Kid Smile finansierar stipendier som gör att barn över hela världen kan få en grundläggande utbildning. Det är barn som kommer från så fattiga hem att de annars hade tvingats arbeta för att försörja sina familjer istället för att gå i skola. Genom utbildning kan de skapa sig en bättre framtid. Utbildning ger möjligheter till bättre jobb och därmed bättre livsvillkor. Utbildning kan leda till att hela familjer får helt nya förutsättningar. Detta är en resa som börjar med att få ett barn att le och som förhoppningsvis slutar med att en hel generation barn ler.

Skänkta pengar till bästa nytta
Så här fungerar det: skolor som vill utbilda barn som står utanför skolsystemet kontaktar Make a Kid Smile och presenterar de barn de vill ge en skolgång. Skolan måste visa att den är seriös i sitt åtagande så Make a Kid Smile finansierar tre stipendier till att börja med. Vi kommer därefter att kontinuerligt kontrollera skolan, hur samarbetet mellan skolan och Make a Kid Smile fungerar samt att barnen som fått stipendium verkligen går i skolan. På så vis kan vi försäkra oss om att de pengar som du och andra har skänkt verkligen kommer till bästa nytta.

Så låga omkostnader som möjligt
Make a Kid Smile håller så låga omkostnader som möjligt genom att:

  • styrelsen och andra medarbetare arbetar utan ekonomisk ersättning.
  • lämna information om verksamheten här på hemsidan och i årsredovisningen för att spara tryckkostnader och porto.
  • inte arbeta med personliga fadderbarn, vilket innebär att du inte kommer att få en årlig uppdatering från ett specifikt barn.