Om Make a Kid Smile

Vår devis är att barn som lär är barn som ler. Utbildning skapar tillfredsställelse och självkänsla. Vi vill se fler barn som ler och jobbar därför för förbättrad utbildning för barn i fattiga länder.

DSC_1369

Ingenting är viktigare för vår världs framtid än att våra barn får bästa tänkbara utbildning och detta redan från tidig ålder då de är som mest formbara. Det är frustrerande att veta att det idag finns barn som inte får utbildning av högsta möjliga kvalitet på grund av bristande ekonomiska resurser. Istället lever dessa barn ofta under bedrövliga förhållanden utan färskt vatten eller elektricitet, och de måste i många fall arbeta för att försörja sina familjer. Det övergripande målet för Make a Kid Smile stiftelsen är att finansiera stipendier så att barn över hela världen kan få en grundläggande utbildning.

Så här fungerar det: Om en skola i t.ex. Nepal vill utbilda barn som står utanför skolsystemet så kontaktar skolan Make a Kid Smile och presenterar de barn skolan vill åta sig att ge en skolgång. Eftersom skolan måste visa att den är seriös i sitt åtagande finansierar Make a Kid Smile tre stipendier till att börja med. Stiftelsen kommer därefter att kontinuerligt kontrollera skolan, hur samarbetet mellan skola och Make a Kid Smile fungerar samt att barnen som fått stipendium verkligen går i skolan.

Dessutom vill stiftelsen att barnen på skolan (inte bara de som får stipendier) interagerar med barn i andra delar av världen. För att få stipendier finansierade av Make a Kid Smile  är skolan skyldig att ha ett internationellt utbyte med en eller flera skolor i världen. För detta har Make a Kid Smile skapat ”Global Buddy Schools” som är ett internationellt nätverk av skolor (läs mer  under länken till vänster). Detta krav är i linje med stiftelsens vision om att barn som har förståelse för och känner varandra inte startar krig mot varandra, vilket banar väg för en framtid i fred. Den första skolan vi startade ett samarbete med är ACME Academy i Kathmandu, Nepal. Stiftelsens mål är att utvidga vår finansiering av stipendier till fler skolor i Nepal och andra länder i världen.

För oss är det mycket viktigt att omkostnaderna hålls på en minimal nivå; det som samlas in ska i allra högsta grad gå till barnen. Lena har samlat ihop en styrelse där alla är villiga att ge av sin tid till Make a Kid Smile utan ekonomisk ersättning. Andra åtgärder som vidtagits för att hålla omkostnaderna nere är:

  •  Information om verksamheten kommer att ges kontinuerligt här på hemsidan och i årsredovisningen, dvs. inga pappersutskick till våra bidragsgivare.
  •  Vi jobbar inte med personliga fadderbarn, vilket innebär att du inte kommer att få en årlig uppdatering från ett specifikt barn.