Två kvinnor som hjälper Make a Kid Smile

Två underbara butiksägare i Sigtuna frågade hur de kan hjälpa Make a Kid Smile att samla in pengar till våra skolor i Nepal efter jordbävningen. De har satt upp anslag i sina butiker och lägger lappar med vår kontaktinformation i kundernas påsar.

Petra Sport Uteliv (2)                       Arja Knocks (2)

Petra äger ”Sport Uteliv” i Sigtuna och Arja äger ”Knocks” i Sigtuna

Till Petra och Arja: Make a Kid Smile uppskattar verkligen ert engagemang och deltagande i vad vi försöker uppnå.

Vill du också hjälpa att sprida vår information kan du ladda ner anslaget och lapparna här och printa.

Tack!

Hjälp barn i Nepal tillbaka till skolan efter jordbävningen

ACME Sita
Klassrumsväggarna på ACME Academy i Katmandu rasade under jordbävningen i Nepal

Den jordbävning som drabbat Nepal slår hårt. Vid sidan av tragiken kring förlorade eller saknade familjemedlemmar står förlusten av egendom, en icke-fungerande infrastruktur och möjligheten att skaffa förnödenheter för dagen. Ovissheten kring när samhället kommer att fungera igen påverkar alla. Inom Global Buddy Schools och Make a Kid Smile öppnar vi nu möjligheten för våra följare att bidra till att skolor i Nepal som ingår i vårt nätverk kommer igång med undervisning snarast möjligt. Genom att ringa något av nedanstående nummer hjälper du till med detta. Att skolorna kommer igång bidrar till barns hopp om framtiden.

Skänk pengar:

Sätt in din gåva på vårt bankgiro 883-9573. Märk betalningen ”Jordbävning”.

Varmt tack för att du hjälper dessa skolor komma igång med sin undervisning igen.

ACME schoolyard shelter for many
På skolgården söker både elever och grannar skydd under efterskalven

SSHL skickar skolväska till Ecuador

To Sarayaku

Life Link gruppen på SSHL skickade i samarbete med stiftelsen Make a Kid smile sin första symboliska skolväska till byn Sarayaku i Ecuadors regnskog. Skolväskan är en möjlighet att bidra med skolmaterial, leksaker eller stipendier till utbildning där den inte är en självklarhet.

Föredetta eleven Nina Sirén Gualinga tog för andra gången med sig pennor, sudd, linjaler och denna gång också fotbollar och Lego som barnen i hennes hembyggd säkerligen kommer att uppskattar. Även brev och foton från åk 5 på Josefinaskolan i Sigtuna finns med. Att skriva brev till varandra är ett sätt att lära sig om andra länder och kulturer.

Vår första skolväska

Make a Kid Smile har sålt sin första skolväska.

Tack till familjen Henstam/Bolin som köpte den!

Skolväskeprojektet har vi startat för att vi sett att behoven i många länder är så mycket större än att “bara” se till att barnen får gå i skolan.

Genom att köpa en Skolväska bidrar du till att barnen får pedagogiska leksaker och en stimulerande läromiljö. Läs mer om hur det går till här…

Vikten av stipendium

From: Sita Pokhrel
Subject: Importance of scholarship for Acme Academy
Date: June 14, 2013 11:08:57
To: Lena Ramfelt

To, Lena Ramfelt, Chairman , Make a Kid Smile Foundation Sigtuna , Sweden

Dear Madam,
We are grateful to you and your foundation for providing scholarships to the needy children of Acme Academy , Nepal.

Most parents in Nepal have understood the importance of education. They are migrating from village to towns in search of better livelihood. Yet many of them are uneducated and find less paying jobs thus are unable to provide good education to their children. Government school’s education is in pathetic condition. Every parent’s dream is to send their children to private school.

The Make a Kid Smile foundation is fulfilling the dream of those parents who were unable to send their kids to a private school.

We, the school and families hope that the scholarships will be continued and the needy students will get quality education at our school.

Thanking you and with best regards,

Sita Pokhrel
Principal
Acme Academy High School
Kathmandu , Nepal