Seti Devi Primary School

kartavägen till byn

I april 2015 förstörde jordbävningarna i Nepal skolan Seti Devi Primary School där 128 barn fick sin undervisning. Skolan låg i byn Kunchok som är väldigt svår att ta sig till trots att den ligger nära huvudstaden Katmandu. Idag undervisas barnen i de tält som används som bostad för byns innevånare under nätterna, vilket inte är en hållbar lösning. Make a Kid Smile har tillsammans med Rotary startat en insamling för att bygga upp skolan igen. Det behövs 20 000 USD för byggnad, möbler, toaletter och vattentank. Följ arbetet i den här bloggen.