Kunchok – en förstörd by

byn raserade hus

Jordbävningen med magnitud 7,6 den 25 april 2015 totalförstörde Kunchok, en liten by i centrala Nepal. Byborna förlorade sina hem, boskap, mat och kläder. Antalet döda uppgår hittills till 123 men många saknas fortfarande och många blev allvarligt skadade. De flesta i byn är nu hemlösa utan elektricitet och kommunikationsmöjligheterna är mycket små.