De ansvariga på skolan

rektorer kunchok

Mannen till vänster är Mr. Bishnu Bahadur Baniya, rektor på skolan, och mannen i mitten är Mr. Udhav Bahadur Baniya, ordförande för The Management Committee tillsammans med Sita Pokhrel, Make a Kid Smiles kontaktperson.

De har mottagit första utbetalningen på 3000 USD för skolbyggnaden som skall användas till grunden. Make a Kid Smiles mål är att samla in totalt 20 000 USD till skolan som betalas ut allteftersom skolan byggs upp.