Barnen i Kunchok intervjuas

Sita intervju

”Kontoret” där eleverna intervjuades. Några föräldrar närvarade också.

Vår kontaktperson Sita Pokhrel på plats i Kunchok i november där hon bl.a. intervjuade barnen som gick i den förstörda skolan. ”

”Students talk about the earthquake. Nobody have their house. All destroyed by the earthquake. They want the school to be built at the earliest.”

Översättning: Barnen pratar om jordbävningen. Ingen har kvar sitt hus. Allt förstördes av jordbävningen. De vill att skolan byggs så snabbt som möjligt.

Se en video från tillfället:

Video