PGM High School i Nepal ritar sina upplevelser från jordbävningarna