Pedagogiska leksaker

Brio1 Brio2

Rektorn, Sita Pohkrel, på ACME Academy i Nepal skriver så här om de pedagogiska leksakerna vi skickar:

“Legos and brio are important for children for the following reasons: 1. They make the children creative. 2. Children learn to imagine. 3. They increases children’s intelligence. 4. Children learn team work . 5. They learn color combination . 6. Brios & Legos are good time pass for children”

Barnen på ACME Academy sysselsätter sig med innehållet från den första Skolväskan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *