SSHLs elever kommunicerar med barn i Nepal

artikel insamling sshl

Klicka på artikeln för att få en läsbar storlek.

Make a Kid Smile har startat en blogg där barn och ungdomar från Nepal skriver om sina upplevelser den senase tiden efter de två stora jordbävningar som lamslagit landet. De vill gärna ha hälsningar från oss i Sverige.

Läs deras berättelser och lämna hälsningar till dem här.

Två kvinnor som hjälper Make a Kid Smile

Två underbara butiksägare i Sigtuna frågade hur de kan hjälpa Make a Kid Smile att samla in pengar till våra skolor i Nepal efter jordbävningen. De har satt upp anslag i sina butiker och lägger lappar med vår kontaktinformation i kundernas påsar.

Petra Sport Uteliv (2)                       Arja Knocks (2)

Petra äger ”Sport Uteliv” i Sigtuna och Arja äger ”Knocks” i Sigtuna

Till Petra och Arja: Make a Kid Smile uppskattar verkligen ert engagemang och deltagande i vad vi försöker uppnå.

Vill du också hjälpa att sprida vår information kan du ladda ner anslaget och lapparna här och printa.

Tack!

Hjälp barn i Nepal tillbaka till skolan efter jordbävningen

ACME Sita
Klassrumsväggarna på ACME Academy i Katmandu rasade under jordbävningen i Nepal

Den jordbävning som drabbat Nepal slår hårt. Vid sidan av tragiken kring förlorade eller saknade familjemedlemmar står förlusten av egendom, en icke-fungerande infrastruktur och möjligheten att skaffa förnödenheter för dagen. Ovissheten kring när samhället kommer att fungera igen påverkar alla. Inom Global Buddy Schools och Make a Kid Smile öppnar vi nu möjligheten för våra följare att bidra till att skolor i Nepal som ingår i vårt nätverk kommer igång med undervisning snarast möjligt. Genom att ringa något av nedanstående nummer hjälper du till med detta. Att skolorna kommer igång bidrar till barns hopp om framtiden.

Skänk pengar:
Ring 099-150 50 för en gåva på 50 kr
Ring 090-052 50 för en gåva på 200 kr
Ring 090-052 55 för en gåva på 500 kr

Eller sätt in din gåva på postgironummer 90 01 85-0. Märk betalningen ”Jordbävning”.

Varmt tack för att du hjälper dessa skolor komma igång med sin undervisning igen.

ACME schoolyard shelter for many
På skolgården söker både elever och grannar skydd under efterskalven

Vår första skolväska

Make a Kid Smile har sålt sin första skolväska.

Tack till familjen Henstam/Bolin som köpte den!

Skolväskeprojektet har vi startat för att vi sett att behoven i många länder är så mycket större än att “bara” se till att barnen får gå i skolan.

Genom att köpa en Skolväska bidrar du till att barnen får pedagogiska leksaker och en stimulerande läromiljö. Läs mer om hur det går till här…

Pedagogiska leksaker

Brio1 Brio2

Rektorn, Sita Pohkrel, på ACME Academy i Nepal skriver så här om de pedagogiska leksakerna vi skickar:

“Legos and brio are important for children for the following reasons: 1. They make the children creative. 2. Children learn to imagine. 3. They increases children’s intelligence. 4. Children learn team work . 5. They learn color combination . 6. Brios & Legos are good time pass for children”

Barnen på ACME Academy sysselsätter sig med innehållet från den första Skolväskan.

En låda full av hopp!

Vi tagit fram en brevbox som både gör att fler barn får en utbildning – och att de får ha kontakt med elever i andra länder.
Det är en låda med kuvert, brev och allt annat som behövs för att starta en brevväxling med en skola på andra sidan jorden. Men viktigast av allt innehåller den hopp om en bättre framtid. Intäkterna från brevboxen går nämligen direkt till stipendier som gör att fattiga barn också får gå i skolan.
Du kan köpa lådan på två olika sätt. Om du tycker att det här vore en bra idé för ditt eller dina barns klass, kan du köpa lådan och ge den till klassföreståndaren. Annars kan vi ta hand om lådan och se till att den används av en klass.

Enkelt, va?

Lådan kostar 250 kronor. Och som sagt – alla intäkter gör det möjligt för fler barn att gå i skolan.

 

MKSbox