De ansvariga på skolan

rektorer kunchok

Mannen till vänster är Mr. Bishnu Bahadur Baniya, rektor på skolan, och mannen i mitten är Mr. Udhav Bahadur Baniya, ordförande för The Management Committee tillsammans med Sita Pokhrel, Make a Kid Smiles kontaktperson.

De har mottagit första utbetalningen på 3000 USD för skolbyggnaden som skall användas till grunden. Make a Kid Smiles mål är att samla in totalt 20 000 USD till skolan som betalas ut allteftersom skolan byggs upp.

Barnen i Kunchok intervjuas

Sita intervju

”Kontoret” där eleverna intervjuades. Några föräldrar närvarade också.

Vår kontaktperson Sita Pokhrel på plats i Kunchok i november där hon bl.a. intervjuade barnen som gick i den förstörda skolan. ”

”Students talk about the earthquake. Nobody have their house. All destroyed by the earthquake. They want the school to be built at the earliest.”

Översättning: Barnen pratar om jordbävningen. Ingen har kvar sitt hus. Allt förstördes av jordbävningen. De vill att skolan byggs så snabbt som möjligt.

Se en video från tillfället:

Video

Besök på den förstörda skolan

sheds to live in
”Alla bybor har liknande skjul att bo i”

Vår kontaktperson i Nepal, Sita Pokhrel, besökte vår skola i november och skrev följande till oss:

”Dear Make a Kid Smile,
I visited Seti Devi Primary School , Kunchock, Sindhupalchok on 28 November. It is 4 hours drive from Kathmandu including 1 hour drive on muddy road. The school is totally collapsed. The students study in the tent and a temporary
classroom made with bamboo. The office is made with zinc sheet which also includes a classroom for grade 1 students.

I met with the Principal of the school and the Chairman. Both of them said that they are ready to start the work at anytime. If the construction work is completed before February, they will be on the safe side because after February the strong wind starts to blow. They fear it may take away the roof of the temporary shed where they are running the classes.

I also interviewed some students. They also want the classrooms to be built at the earliest. Although it was Saturday, students had gathered in the school.

Some photos and a short video is enclosed herewith for your ready reference.

Thanking you,
Sita”

Ett inlägg från Facebook i oktober

raserad skola

Den förstörda skolan i byn Kunchok

I skuggan av den flyktingkatastrof vi allra flesta står bedrövade och sorgsna inför fortsätter Nepal att bygga upp samhällen som raserades i jordbävningen i april.

Vi som jobbar för organisationen Make a Kid Smile har ett särskilt fokus på skolan i den avlägsna lilla byn Kunchok. Där får idag 128 barn undervisning i tält som Röda Korset satt upp. När barnen inte undervisas där fungerar tälten som skydd för befolkningen. Det är inte mycket av byns bebyggelse som finns kvar.

Vi har ett insamlingsmål på 20.000 USD för att få upp byggnader med lokaler, elektricitet och toaletter för att barnen ska få möjlighet att ha ett någorlunda normalt liv. Vi har kommit en bra bit på väg, men ännu saknas en rejäl slant.

Vi förstår att det kan kännas svårt att räcka till, knepigt att hjälpa alla behövande, men om du har exempelvis 50 kr över för barnen i Kunchok skulle vi vara så evinnerligt tacksamma. Det betyder inte att vi slutar brinna för alla människor på flykt, bara att vi försöker se och hjälpa ännu några fler.

Du kan skänka pengar via din mobil:
Ring 099-15 750 för att skänka 50 kr
Ring 090-052 20 för att skänka 200 kr
Ring 090-052 25 för att skänka 500 kr

Alternativt sätter du in pengar på vårt 90-konto 90 01 85-0 och märker inbetalningen Kunchok.

Tusen, tusen tack på förhand!

Kunchok – en förstörd by

byn raserade hus

Jordbävningen med magnitud 7,6 den 25 april 2015 totalförstörde Kunchok, en liten by i centrala Nepal. Byborna förlorade sina hem, boskap, mat och kläder. Antalet döda uppgår hittills till 123 men många saknas fortfarande och många blev allvarligt skadade. De flesta i byn är nu hemlösa utan elektricitet och kommunikationsmöjligheterna är mycket små.

Seti Devi Primary School

kartavägen till byn

I april 2015 förstörde jordbävningarna i Nepal skolan Seti Devi Primary School där 128 barn fick sin undervisning. Skolan låg i byn Kunchok som är väldigt svår att ta sig till trots att den ligger nära huvudstaden Katmandu. Idag undervisas barnen i de tält som används som bostad för byns innevånare under nätterna, vilket inte är en hållbar lösning. Make a Kid Smile har tillsammans med Rotary startat en insamling för att bygga upp skolan igen. Det behövs 20 000 USD för byggnad, möbler, toaletter och vattentank. Följ arbetet i den här bloggen.