Sigma Higher Secondary School i Nepal gör lerstatyer

Dharahara-tornet förstördes i första jordbävningen i Nepal och kvar återstår bara en våning.

PGM High School i Nepal ritar sina upplevelser från jordbävningarna